Biļešutirgus.lv pilnībā respektē Jūsu privātumu. Šī Privātuma politika veidota, ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Personas dati

Ar terminu “personas dati” tiek saprasta informācija vai informācija daļa, kas ļauj identificēt personu. Personas dati šīs privātuma politikas izpratnē ir tikai tie dati, kurus tiešsaistē iesniedz SIA “Bmarket” interneta vietnes bilesutirgus.lv lietotājs.  Lietotājs apstiprina, ka datus ievada labprātīgi.

Piekrišana

Bilesutirgus.lv nekad neveiks personas datu vākšanu vai apstrādi bez Jūsu piekrišanas. Lai pilnībā izmantotu Bilesutirgus.lv mājaslapu, Jums ir jāpiekrīt privātuma politikai.Minētā piekrišana ir uzskatāma par personas datu apstrādes tiesisko pamatu un ir saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Netiks veikta Jūsu personas datu starptautiska nosūtīšana ārpus Eiropas Savienības.

Vai esat jaunāks par 18 gadiem?

Personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, nevar izmantot Bilesutirgus.lv pakalpojumu biļešu pārdošanai. Piekrītot reģistrācijai Bilesutirgus.lv kā biļetes vai dāvanu kartes pārdevējs, Jūs piekrītat arī šai Privātuma politikai, tādējādi apliecinot, ka Jūsu vecums ir vismaz 18 gadi.

Personas datu izmantošana

Jūsu dati var tikt ievākti dažādos veidos, piemēram, reģistrējoties, izdarot pasūtījumu, saziņā ar mums vai citādā veidā, izmantojot mūsu pakalpojumus. Personas dati, ko nepieciešams iesniegt Bilesutirgus.lv, ir: vārds un uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, bankas konta numurs. 

Lai sāktu izmantot Bilesutirgus.lv pakalpojumus, Jums būs nepieciešams reģistrēties, izmantojot Jūsu Facebook kontu. Tādējādi, mēs lūdzam Jūs dalīties ar sava Facebook profila publisko informāciju, t.i. Facebook kontā norādīto vārdu, uzvārdu un publisko fotogrāfiju. Saziņas nolūkos mēs varam lūgt norādīt arī e-pasta adresi un telefona numuru.

Papildus pakalpojuma drošības un izsekojamības nodrošināšanai uzglabājam datus par maksājumu informāciju un vēsturi.

Personas datu apstrāde Bilesutirgus.lv netiks veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

Papildus, lai nodrošinātu Lietotāju paraduma analīzi un pakalpojuma uzlabošanu, varam apstrādāt arī citus datus, kas nav uzskatāmi par personas datiem, piemēram, izmantotā interneta pārlūka programmu, interneta pakalpojuma sniedzējs, izmantotā ierīce, operētājsistēma u.c.

Bilesutirgus.lv nekad un nekādā veidā nepieprasīs no Jums, neapstrādās un neuzkrās sensitīvos datus Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, līdz sasniegts personas datu apstrādes mērķis, t.i. noticis biļetes (kupona/dāvanu kartes) pārdošanas darījums Platformas ietvaros.

Vienlaikus atsevišķos gadījumos ir iespējams, ka datus nepieciešams apstrādāt papildus nolūkiem, lai izpildītu likumā noteiktās grāmatvedības prasības vai aizstāvētu uzņēmuma leģitīmās intereses.

Maksimālais termiņš, kuru uzglabāsim datus glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem prasījumu noilguma termiņiem tie ir 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem arī ņemot vērā Civilprocesā noteiktos termiņus prasību celšanai.

Jūsu personas dati ar Jūsu piekrišanu tiek izmantoti tikai zemāk norādītajiem mērķiem:

Mēs izmantojam Facebook profila informāciju (profila foto, profilā norādītais personas vārds un uzvārds), lai pievienotu Jūs Bilesutirgus.lv sistēmas pārdevēju lokam. Minētie “Facebook dati” tiks norādīti mūsu mājaslapā, kad Jūs pievienosiet biļeti pārdošanai. Šādā veidā otrreizējā biļešu pārdošana un pirkšana tiek padarīta drošāka potenciālajiem pircējiem. Tādējādi Facebook, Inc. ir uzskatāms par augstāk minēto datu pārzini.

Mēs izmantojam Jūsu e-pasta adresi, lai nosūtītu aktuālo pārdošanā pievienotās biļetes statusu, kā arī, lai biļetes iegādes gadījumā nosūtītu pirkuma apstiprinājumu. Vienlaikus, atsevišķos gadījumos, varam izmantot lietotāja reģistrēto (Facebook reģistrēto) e-pasta adresi, lai nosūtītu informāciju par svarīgākajām aktualitātēm vai pakalpojuma lietošanas izmaiņām.

Krāpšanas gadījumos mēs varam dalīties ar personas datiem, nododot tos tiesībsargājošās iestādēs.

Personai ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kas ir Bilesutirgus.lv rīcībā un bez maksas saņemt šo datu kopiju. Ja personas dati, kas ir Bilesutirgus.lv rīcībā ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, personai ir tiesības pieprasīt tos izlabot. Lai iegūtu minēto datu kopiju vai pieprasīt datu labošanu, nepieciešams nosūtīt pieprasījumu uz e-pasta adresi personasdati@bilesutirgus.lv.

Dalīšanās ar Jūsu personas datiem

Bilesutirgus.lv nepārdod, nenodod vai neiznomā personas datus trešajām pusēm.

Personas datu aizsardzība

Bilesutirgus.lv veic nepieciešamās darbības, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas vai nelikumīgas piekļuves, pārveidošanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas. Izmantojam šifrētu piekļuvi, lai pieeja personas datiem tiktu izmantota tikai gadījumos, kad tas ir tiešām nepieciešams.

Sīkdatnes

Atsevišķos gadījumos Bilesutirgus.lv var izmantot sīkdatnes, lai uzlabotu pakalpojuma lietojamību. Ja nevēlaties, lai Jūsu ierīce saņem sīkdatnes, Jums jāveic attiecīgas izmaiņās savas pārlūkprogrammas iestatījumos. Sīkdatne ir tīmekļa servera nosūtīta datne, kas tiek saglabāta lietotāja datorā, lai ar tās palīdzību iespējams varētu identificēt klientu. Lai uzlabotu mūsu elektroniskā pakalpojuma lietojamības pieredzi mēs izmantojam tādus rīkus kā “Google Analytics”, “Google Tag Manager”, “Facebook Pixel”. Ar katra vietnes bilesutirgus.lv apmeklētāja sniegtā piekrišana sīkdatņu apstrādei, tiek saglabāta ar sīkdatnes palīdzību. Vietnes lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī dzēst no savas ierīces visas sīkdatnes. Vietnes lietotājam ir tiesības savā ierīcē izmantot programmatūru, kas bloķē sīkdatņu izmantošanu. Vienlaikus, lūdzam ņemt vērā, ka šādos gadījumos bilesutirgus.lv neuzņemas atbildību par lietojamības pieredzi, jo atsevišķi vietnes elementi var pilnībā nefunkcionēt. Jebkuram interneta lietotājam ir tiesības liegt savu datu uzkrāšanu “Google Analytics” pakalpojumā. Tas iespējams lejuplādējot “Google Analytics” un veicot attiecīgas atzīmes.

Izmaiņas privātuma politikā

Privātuma politika var tik regulāri atjaunota un tajā var tikt veiktas izmaiņas. Veicot izmaiņas, kas var tikt uzskatītas par būtiskām, mēs publicējam informējošus paziņojumus mūsu mājaslapā. Ļoti būtisku izmaiņu gadījumā varam sazināties ar jums e-pastā, lūdzot Jūsu piekrišanu atjaunotajai Privātuma politikai, lai Jūs varētu turpināt izmantot mūsu pakalpojumus.

Piekrišanas atsaukšana

Jebkurai personai kā datu subjektam ir iespēja atsaukt piekrišanu personas datu izmantošanai. Lai to izdarītu, nepieciešams nosūtīt e-pastu ar lūgumu atcelt piekrišanu Jūsu personas datu izmantošanai uz e-pasta adresi atsaukums@bilesutirgus.lv.

Personai, kuras dati tiek apstrādāti, ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā un aizliegt turpināt savu datu apstrādi. Vienlaikus piekrišanas atsaukums neietekmē tās apstrādes likumību, kas tikusi veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Atsaukuma gadījumā visi mūsu rīcībā esošie Jūsu personas dati tiks dzēsti.

Informējam, ka gadījumos, kad persona nevēlas sniegt savus personas datus vai atsauc piekrišana to sniegšanai, darbības, kas saistītas ar biļešu vai dāvanu karšu pārdošanu Platformā nebūs iespējamas.

Jūsu tiesības un informācija, ar ko sazināties neskaidrību gadījumos

Ja Jums ir papildus jautājumi, komentāri vai šaubas par to, kā tiek izmantoti Jūsu personas dati, sazinieties ar mums.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bmarket” Reģistrācijas numurs 40203152741 Epasts: info@bilesutirgus.lv www.bilesutirgus.lv