Platforma – otrreizējā biļešu tirdzniecības digitālā platforma Bilesutirgus.lv

Platformas pakalpojums – Bilesutirgus.lv platforma piedāvā pirkt un pārdot e-biļetes uz dažādiem pasākumiem (koncerti, sporta pasākumi, kultūras, izklaides pasākumi u.c.) vai kuponus un dāvanu kartes.

Reģistrēšanās – platformas pakalpojumu var izmantot, reģistrējoties ar savu Facebook lietotāja kontu. Personas dati paliek Facebook rīcībā.

Pakalpojuma lietotājs – platformas lietotājs, kas reģistrējies, izmantojot savu Facebook kontu – biļetes vai dāvanu kartes pārdevējs.

Privātums – personas dati tiek izmantoti tikai saskaņā ar “Vispārīgo datu aizsardzības regulu”. Personas dati tiek izmantoti tikai ar reģistrēta platformas lietotāja piekrišanu.

Pircējs – persona, kas veic biļetes vai dāvanu kartes iegādes darījumu Platformā. 

Biļete vai dāvanu karte – ir .PDF datne, kas Pircējam tiek nosūtīta uz tā norādīto epasta adresi, kā arī lejupielādējama no Platformas interneta vientes pēc tās iegādes. Pircējs ir atbildīgs par .PDF datnes izdrukāšanu. 

Bilesutirgus.lv biļetes/kuponus/dāvanu kartes drīkst pārdot tikai fiziskas personas. Nav pieļaujama platformas pakalpojumu izmantošana komerciālos nolūkos. Arī fiziskas personas nedrīkst veikt biļešu vai dāvanu karšu pārdošanu saimnieciskos nolūkos. Biļetes un dāvanu kartes drīkst pārdot tikai par tādu pašu vai zemāku cenu, kā tās iegādātas, kā arī papildus piemērot uzcenojumu, kas nepārsniedz 30% no biļetes sākotnējās cenas un paredzēts tikai, lai kompensētu papildus izdevumus, kas konkrētajai fiziskajai personai radušies biļešu vai dāvanu karšu izplatītāju, pasākumu organizētāju u.c. piemēroto komisiju vai papildus maksu dēļ.

Automatizētas programmas vai citas metodes, lai iegūtu priekšrocības pieprasītu biļešu iegādē vai pārdošanā tiks uzskatītas par pārkāpumu un pieeja platformai šādos gadījumos pakalpojuma lietotājam tiks liegta.

Atbildība – Bilestirgus.lv neuzņemas atbildību par iespējamajiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies platformas un platformas pakalpojuma izmantošanas rezultātā, ja vien tas nav darīts ļaunprātīgā nolūkā. Atbildību par platformas pakalpojumā ievietotās biļetes atbilstību uzņemas pakalpojuma lietotājs, kurš platformas ietvaros biļeti  (dāvanu karti vai kuponu ) pārdod.

Savukārt biļetes Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu ievadi biļetes vai dāvanu kartes iegādes laikā. Ievadot nepareizus datus, biļete var netikt piegādāta, kā arī kļūt pieejama trešajām personām. Atbildīgs par šādām situācijām ir Pircējs. Izdarot pirkumu Pircējs vienlaikus apliecina, ka veic darījumu pilnībā atbilstoši savai gribai.

Vienlaikus vietnes administrācija nav atbildīga par pasākumu saturu un kvalitāti. Par to atbildīgs ir konkrētā pasākuma rīkotājs, kura nosaukums ir noradīts pašā biļetes datnē.

Biļetes ar atlaidēm īpašam personu grupām – Platformā ir atļauts pārdošanai piedāvāt arī tādes biļetes vai dāvanu kartes, kas ir paredzētas konkrētām personu grupām, piemēram, skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem utml. Šādos gadījumos pievienojot biļeti Platformā, šāda papildus informācija ir jānorāda piezīmju sadaļā. Vienlaikus Platformas pārvaldītāji šo informāciju norādīs biļetes aprakstā un Pircējam ir pienākums ar to iepazīties. Gadījumos, kad Pircējs netiek ielaists pasākumā, jo neatbilst kādam no atlaižu grupas nosacījumiem, atbildību par to uzņemas Pircējs.

Aizliegts Platformā iegādātās biļetes izmantot reklāmas vai mārketinga kampaņās.

Pakalpojuma apmaksa – tiek veikta, izmantojot internetbanku tiešsaistes režīmā, izmantojot Paysera maksājumu sistēmu. Apmaksas procesa nodrošināšanai nepieciešamie pārdevēju un pircēju personas dati ir attiecīgā bankas pakalpojuma sniedzēja rīcībā.

Komisijas maksa – par Platformas pakalpojumu izmantošanu tiek ieturēta komisijas maksa no katra sekmīgā biļetes vai dāvanu kartes pārdošanas darījuma. Tādējādi biļetes vai dāvanu kartes pārdevējs pēc darījuma saņems naudas apjomu pēc sekojošanas formulas: Biļetes (dāvanu kartes) pārdošanas cena – pakalpojuma komisijas maksa. Komisijas maksas apjoms sastāda 5% no biļetes pārdošanas cenas (minimālā komisijas maksa – 2 eiro).

Apstrādes maksa – par Platformas pakalpojumu izmantošanu tiek ieturēta darījuma apstrādes maksa no katra sekmīgā biļetes vai dāvanu kartes iegādes darījuma. Tas nozīmē, ka Pircējam, iegādājoties Platformā pieejamu biļeti vai dāvanu karti, papildus biļetes vai dāvanu kartes pārdevēja noteiktajai cenai būs jāmaksā arī bilesutirgus.lv noteiktā pakalpojuma apstrādes maksa, kurai tiek piemērots arī Pievienotās vērtības nodoklis.

Pirkumus platformā iespējams veikt jebkurā diennakts laikā.

Pārkāpumi – izmantojot Platformas pakalpojumu, Jūs piekrītat platformas ietvaros neizplatīt informāciju, datus vai saturu, kas jebkādā veidā neatbilst normatīvajiem aktiem.

Piekrītot noteikumiem, Jūs apliecināt, ka:

  • ievērosiet visu augstāk minēto;
  • nemēģināsiet piekļūt platformas slēgtajām sadaļām;
  • neizplatīsiet vai nepārsūtīsiet datorvīrusus, mēstules, ķēdes vēstules, nepiedienīgus piedāvājumus vai reklāmu;
  • nepārbaudīsiet platformas veiktspēju, lai iedragātu tās drošību.

Ja Bilestirgus.lv konstatē neatbilstību augstāk minētajiem platformas lietošanas noteikumiem, Bilesutirgus.lv patur tiesības nekavējoties liegt pieeju platformai un platformas pakalpojumu izmantošanai.

Veicot jebkādus darījumus Platformas ietvaros, lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar vietnes bilesutirgus.lv Privātuma politiku.

Bilesutirgus.lv ir tiesības mainīt šos pakalpojuma lietošanas noteikumus jebkurā laikā.